Event >
Find your future in Ceredigion / Darganfod Dy Ddyfodol yng Ngheredigion

Are you a student or graduate who wants to explore career opportunities in Ceredigion and the surrounding areas? If so, this event is not to be missed.

Darogan Talent and Aberystwyth University are hosting a one-of-a-kind careers event to showcase some of the best opportunities that Wales has to offer, with employers including: Llwyddo'n Lleol, Bute Energy, Coleg Cymraeg, Business Wales, Aberystwyth University, Hywel Dda UHB, Equal, Menter a Busnes, Pugh, Mid Wales RSP, Morgan LaRoche, Aber Instruments, Dyfed Powys Police, Antur Cymru, Welsh Government, New Directions, Cadnant Planning & more!

It's going to be an inspiring afternoon, which will include:

 • FREE professional headshot session with photographer ffotoNant (perfect for your CV or LinkedIn!)
 • Guest speakers - including Osian Jones & Catrin Jones, founders of Crwst, and Gwawr Taylor, University Secretary and Director of Welsh at Aberystwyth University!
 • Food and drink provided throughout the day
 • A range of employers across multiple different sectors representing the best opportunities the region has to offer
 • Breakout sessions to explore different careers and sectors that will also allow you to meet peers with similar interests
 • Loads of merch and freebies from Darogan & employers

Can it get any better? Well yes, it can. The event is fully-funded through the ARFOR challenge fund, which means that it's completely free for you to attend (including free parking and free food & drinks!)

To come along, please register. The event is open to everyone - from those set on moving to Wales to those only starting to look into their career options!

To secure your free place as an employer / exhibitor, please contact Owain.James@darogantalent.cymru

Wyt ti'n fyfyriwr neu wedi graddio ac eisiau dysgu am gyfleoedd gyrfa yng Ngheredigion a'r cyffiniau? Os felly, dyma'r digwyddiad i ti.

Mae Darogan Talent a Phrifysgol Aberystwyth yn cynnal digwyddiad gyrfaoedd unigryw i arddangos rhai o’r cyfleoedd gorau sydd gan Gymru i’w cynnig, gyda chyflogwyr yn cynnwys Llwyddo'n Lleol, Bute Energy, Coleg Cymraeg, Business Wales, Aberystwyth University, Hywel Dda UHB, Equal, Menter a Busnes, Pugh, Mid Wales RSP, Morgan LaRoche, Aber Instruments, Heddlu Dyfed Powys, Antur Cymru, Llywodraeth Cymru, New Directions, Cadnant Planning & mwy!

Byddwch yn rhan o brynhawn cofiadwy, a fydd yn cynnwys:

 • Lluniau 'headshot' proffesiynol gyda ffotoNant am ddim (perffaith i dy CV neu LinkedIn!)
 • Siaradwyr gwadd, yn cynnwys Osian Jones & Catrin Jones, sefydlwyr Crwst, a Gwawr Taylor, Ysgrifennydd y Brifysgol a Chyfarwyddwr y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth!
 • Bwyd a diod wedi eu darparu drwy gydol y dydd
 • Ystod o gyflogwyr ar draws sawl sector gwahanol sy'n cynrychioli'r cyfleoedd gorau sydd gan y rhanbarth i'w cynnig
 • Sesiynau i ddysgu mwy am wahanol yrfaoedd a sectorau ac i gwrdd â chyfoedion sydd â diddordebau tebyg
 • Llwyth o 'merch' a freebies gan Darogan a'r cyflogwyr

Ac i goroni'r cyfan? Mae'r digwyddiad wedi ei ariannu'n llawn trwy gronfa her ARFOR, sy'n golygu ei fod yn rhad ac am ddim i fynychu (yn cynnwys parcio am ddim a bwyd a diod am ddim!)

Cofrestrwch i fynychu. Mae'r digwyddiad yn agored i bawb - o'r rhai sy'n sicr eu bod am weithio yng Nghymru, i'r rhai sy'n dechrau archwilio eu hopsiynau.

I fynychu (am ddim!) fel cyflogwr, cysylltwch â Owain.James@darogantalent.cymru

Location:
MedRus Conference Centre, Aberystwyth University, Penglais SY23 3BY
Date & time:
June 26, 2024
12-4 PM

You can register below; or contact us if you have any queries.

Register for eventGet in touch