Back to Jobs

Crëwr Adnoddau a Chynnwys

£22,500
Ynys Mon
Permanent 

Pwrpas y rôl:

Creu a dylunio cynnwys dwyieithog deinamig ar gyfer platfform e-ddysgu newydd Ateb yn bennaf. Byddwch yn cynorthwyo i greu cyrsiau hyfforddiant, cynnwys cyfryngau cymdeithasol ac adnoddau eraill.    

Prif gyfrifoldebau:

Ymchwilio

 • Ymchwilio ac ymgysylltu gydag arbenigwyr pwnc i ddatblygu cynnwys ar gyfer cyrsiau ar-lein
 • Ymchwilio ac adnabod meysydd a chyfleodd ar gyfer cyrsiau newydd  
 • Sicrhau bod Ateb yn cynnig cyrsiau cyfoes y mae galw amdanynt

Creu

 • Datblygu cynnwys ar gyfer cyrsiau’r platfform e-ddysgu ac ar gyfer sianeli cyfathrebu Ateb
 • Defnyddio meddalwedd i greu cyrsiau e-ddysgu ac adnoddau digidol eraill

Ymgysylltu

 • Bod yn gyswllt gyda darparwr y gwasanaeth platfform e-ddysgu
 • Cyswllt cyntaf gyda chwsmeriaid y gwasanaeth

Gweinyddu

 • Gweinyddu’r system e-ddysgu gan sicrhau defnydd gorau o’r adnodd a monitro defnydd trwyddedau
 • Cynorthwyo gyda gwaith dydd i ddydd tîm Ateb  

Am y person:

Rydym eisiau clywed gan unigolion sy’n mwyhau creu cynnwys deniadol ac yn awyddus i ddatblygu sgiliau dylunio graffeg. Byddwch yn rhagweithiol  a brwdfrydig ac yn gallu gweithio yn annibynnol yn ogystal ag yn effeithiol fel rhan o dîm.

Efallai, na fydd gennych yr holl brofiad sy’n cael ei nodi  isod, ond os ydych yn cwrdd â rhan fwyaf o’r gofynion, rydym yn awyddus i glywed gennych chi. Rydym yn hapus i gynnig hyfforddiant a mentora i’r person cywir.

Pam Ateb?

 • Gweithio hyblyg
 • Cynllun iechyd Health Shield
 • Cyfleoedd mentora a datblygu
 • Talu ffi aelodaeth broffesiynol
 • Digwyddiadau adeiladu tîm
 • Cynllun seiclo i’r gwaith
 • Rhan o dîm cyfeillgar a chymdeithasol
 • Gweithle Cymraeg

I wneud cais gyrrwch CV a llythyr at post@atebcymru.wales

Dyddiad Cau: 28 o Fai, 2024 am 12

Ateb
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now