Back to Jobs

Cydlynydd Datblygu

£22,500
Ynys Mon
Permanent 

Pwrpas y rôl:

Cydlynu a chefnogi datblygiad platfform recriwtio a hyfforddiant newydd Ateb. Byddwch yn cynnwys cydlynu cynnwys, gofalu am gwsmeriaid ynghyd â’r wybodaeth o fewn y system.   

Prif gyfrifoldebau:

Ymchwilio

 • Ymchwilio ac adnabod cwsmeriaid newydd posib
 • Gwneud ymchwil marchnad  
 • Sicrhau fod proses monitro mewn lle i wneud y defnydd gorau o’r platfform

Creu

 • Gofalu am system rheoli cyswllt cwsmeriaid (CRM)
 • Goruchwylio a diweddaru cronfa ddata o gwsmeriaid

Ymgysylltu

 • Bod yn gyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau gan ddefnyddwyr y gwasanaeth
 • Hyrwyddo’r platfform i ddarpar gwsmeriaid
 • Gofalu am gwsmeriaid

Cydlynu

 • Cynnwys ar gyfer y platfform/ gwefan newydd
 • Cydweithio i ddatblygu a gweithredu cynllun marchnata ar gyfer y gwasanaeth
 • Cynorthwyo a chydlynu gwaith dydd i ddydd tîm Ateb  
 • Cyfieithu a chreu cynnwys i gleientiaid

Am y person:

Rydym yn awyddus i glywed gan unigolion sy’n drefnus, rhagweithiol a brwdfrydig sy’n gallu gweithio yn annibynnol ac yn effeithiol fel rhan o tîm hefyd.

Efallai, na fydd gennych yr holl brofiad sy’n cael ei amlinellu isod, ond os ydych yn meddwl y byddai chi’n ffit da i’r cwmni a’r rôl, rydym yn awyddus iawn i glywed gennych.

Pam Ateb?

 • Gweithio hyblyg
 • Cynllun iechyd Health Shield
 • Cyfleoedd mentora a datblygu
 • Talu ffi aelodaeth broffesiynol
 • Digwyddiadau adeiladu tîm
 • Cynllun seiclo i’r gwaith
 • Rhan o dîm cyfeillgar a chymdeithasol
 • Gweithle Cymraeg

I wneud cais gyrrwch CV a llythyr at post@atebcymru.wales

Dyddiad Cau: 28 o Fai, 2024 am 12

Ateb
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now