Back to Jobs

Trainee Toursim and Events Officer / Swyddog Twristiaeth a Digwyddiadau dan Hyfforddiant

£29,777
Beaumaris
Permanent 

Beaumaris Town Council are looking for an enthusiastic individual to play a key role in the development of the Council. This is a new role which will be sharing responsibilities which help the Town Council and the Town Clerk.

For more details, get in touch with the Town Clerk by emailing catrin.owen@beaumaristowncouncil.gov.uk. The closing date for applications is the 28th of June at 1pm.

Mae Cyngor Tref Beaumaris yn chwilio am berson brwdfrydig sydd am chwarae rhan allweddol yn natblygiad y Cyngor. Mae'n swydd newydd sydd am rannu rhai cyfrifoldebau sy'n rhoi cymorth i'r Cyngor Tref a Chlerc y Dref.

Os hoffech fwy o wybodaeth cycywlltwch a Chelr y Dref drwy ebostio catrin.owen@beaumaristowncouncil.gov.uk. Dyddiad cau am geisiadau yw'r 28ain o Fehefin am 1 y.h.

Beaumaris Town Council
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now