Flintshire County Council / Cyngor Sir Y Fflint

County Hall, Mold, Mold, Flintshire CH7 6NB
Local Goverment

As part of our on-going commitment to have a professional and highly qualified workforce Flintshire County Council will be recruiting several Graduates over the next few years.

Graduate Trainee placements, at Flintshire, are aimed at those wanting to enter the workplace following university and obtain professional qualifications. Graduates will have a 2.1 degree or above and undertake professional qualifications at level 5 / 6 in the relevant profession.

The type of graduate placement we offer are as follows:

 • Environmental Health
 • Biodiversity
 • Building Surveying
 • Marketing
 • Audit
 • Finance
 • Management
 • Low Carbon Energy

And much more……..

We also support and promote placement for North & Mid Wales Trunk Road Agency (NMWTRA) who are responsible for managing, maintaining, and improving the strategic road network in North and Mid Wales on behalf of the Welsh Government

The placement they offer include.

 • Civil Engineering
 • Business
 • Cyber Security
 • Mechanical and electrical Engineering

Fel rhan o'n hymroddiad parhaus i gael gweithle proffesiynol a chymwys iawn, bydd Cyngor Sir y Fflint yn recriwtio nifer o Raddedigion dros y blynyddoedd nesaf.

Mae lleoliad dan hyfforddiant i raddedigion, yn Sir y Fflint, wedi'i anelu at y rhai sydd am fynd i mewn i'r gweithle yn dilyn prifysgol ac eisiau cael cymwysterau proffesiynol. Bydd graddedigion yn ymuno ar radd 2.1 neu uwch ac yn ymgymryd â chymwysterau proffesiynol ar lefel 5/6 yn y proffesiwn perthnasol.

Mae'r math o leoliad i raddedigion rydym yn ei gynnig fel a ganlyn:

 • Iechyd yr Amgylchedd
 • Bioamrywiaeth
 • Arolygu Adeiladu
 • Marchnata
 • Archwiliad
 • Cyllid
 • Rheolaeth
 • Ynni Carbon Isel

A llawer mwy...

Rydym hefyd yn cefnogi ac yn hyrwyddo lleoliad ar gyfer Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA) sy'n gyfrifol am reoli, cynnal a gwella'r rhwydwaith ffyrdd strategol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae'r lleoliad y maent yn ei gynnig yn cynnwys.

 • Peirianneg Sifil
 • Busnes
 • Seiberddiogelwch
 • Peirianneg fecanyddol a thrydanol

Get in touch

Visit Website
View latest jobs