M-SParc

Anglesey
Science and Innovation

M-SParc; Wales' First Dedicated Science Park!

We all have great ideas. But how many become reality?

Turning initial ideas into successful ventures requires something, and somewhere, extra. Something to ignite ambition, something to energise, somewhere to spark a better future. Businesses built from great ideas at the cutting edge of science need expert knowledge, skill, support, encouragement and investment to succeed.

This is where M-SParc can help; by providing an energising work environment, bespoke business support and unrivalled facilities. Together with Bangor University, we are ready to work with you to start a new era of positivity within the business and knowledge sector. M-SParc is much more than a great business opportunity; it will provide something extra and will house companies that can provide high level jobs as they grow.

We and our tenant companies are always looking for new talent. Whether this be a new career, or an internship for a student. Why not take a look and see what’s available?

M-SParc; Parc Gwyddoniaeth Dynodedig Cyntaf Cymru!

Mae gan bob un ohonom ni syniadau gwych. Ond faint sy’n cael eu gwireddu?

Mae troi syniadau cychwynnol yn fentrau llwyddiannus yn gofyn am rywbeth, a rhywle, ychwanegol. Rhywbeth i danio uchelgais, rhywbeth i roi ynni ynddo, rhywle i danio sparc ar gyfer dyfodol gwell. Er mwyn i fusnesau arloesol, blaengar sydd ar flaen y gad ym myd gwyddoniaeth lwyddo, mae angen gwybodaeth, sgiliau, cefnogaeth, anogaeth a buddsoddiad arnynt.

Dyma lle y gall M-SParc helpu; drwy ddarparu amgylchedd gwaith llawn egni, cefnogaeth fusnes arbennig a chyfleusterau o'r radd flaenaf.  Ar y cyd â Phrifysgol Bangor, rydyn ni'n barod i ddechrau cyfnod newydd cadarnhaol yn y sector busnes a gwybodaeth.  Mae M-SParc yn llawer mwy na chyfle busnes gwych, mae’n cynnig rhywbeth ychwanegol ac yn rhoi cartref i gwmnïau a fydd yn gallu darparu swyddi lefel uchel wrth iddyn nhw dyfu.

Rydym ni a’n tenantiaid wastad yn chwilio am dalent newydd. Boed hyn yn yrfa newydd, neu yn interniaeth i myfyrwyr. Beth am edych beth sydd ar gael!

Get in touch

post@m-sparc.com
Visit Website
View latest jobs