Back to Jobs

Decarbonisation Advisor / Cynghorydd Datgarboneiddio

£36,400 - £ 40,000 Pro Rata
M-SParc (Menai Science Park); Anglesey.
Contract

This is an exciting prospect and excellent career opportunity to become part of the M-SParc team, workingon the Business Wales programme. As the Decarbonisation Advisor, you will Support SMEs in Walesunderstand the decarbonisation and netzero agenda’s, why their important and what they can do to helpreach the ambitious net zero targets set by Welsh and UK Government. Working alongside the Egni LowCarbon Team this role is an opportunity to support businesses across Wales transition to a net zero future.

Read the full job description.

For further info and to apply.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gael gyrfa ardderchog a bod yn rhan o dîm M-SParc, gan weithio ar raglenBusnes Cymru. Fel Cynghorydd Datgarboneiddio, byddwch chi’n cefnogi busnesau bach a chanolig yngNghymru i ddeall yr agendâu datgarboneiddio a sero net, pam maen nhw’n bwysig a beth y gallen nhw eiwneud i helpu i gyrraedd y targedau sero net uchelgeisiol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraethy DU. Bydd y swydd hon, a fydd yn gweithio ochr yn ochr â Thîm Carbon Isel Egni, yn gyfle i gefnogibusnesau ledled Cymru i newid i ddyfodol sero net.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais.

M-SParc
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now