Back to Jobs

Mentoring Co-Ordinator / Cydlynydd Mentora

£25,000 - £26,500 Pro Rata
M-SParc (Menai Science Park); Anglesey.
Contract

This is an exciting prospect and excellent career opportunity to become part of the M-SParc team, working on Business Wales programme. As the Mentoring Co-ordinator you will develop a strong network of business mentors to connect with Business Wales clients (mentees), to enable them to reach their growth potential.

Mentees will be encouraged and empowered by experienced mentors. Mentored businesses benefit from increased turnover, productivity and employee numbers as well as being supported to develop a strong network. They learn from experienced business owners, see increased self-confidence, develop and improve communication skills and gain a better understanding of the business world.

Read the full job description.

For further info and to apply.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gael gyrfa ardderchog a bod yn rhan o dîm M-SParc, gan weithio ar raglen Busnes Cymru. Fel y Cydlynydd Mentora, byddwch chi’n datblygu rhwydwaith cryf o fentoriaid busnes i gysylltu â chleientiaid Busnes Cymru (y rhai sy’n cael eu mentora), er mwyn eu galluogi i gyflawni eu potensiali dyfu.

Bydd mentoriaid profiadol yn annog ac yn grymuso’r rhai sy’n cael eu mentora. Mae busnesau sy’n cael eu mentora yn elwa o gael mwy o drosiant, cynhyrchiant a nifer uwch o weithwyr yn ogystal â chael eu cefnogi i ddatblygu rhwydwaith cryf. Maen nhw’n dysgu gan berchnogion busnesau profiadol, yn enill mwy o hunanhyder, yn datblygu ac yn gwella eu sgiliau cyfathrebu ac yn cael gwell dealltwriaeth o fyd busnes.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais.

M-SParc
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now