Back to Jobs

Swyddog Datblygu Busnes

£26,000 - £28,000
Llangefni
Permanent 
Disgrifiad:

Swyddog Datblygu Busnes

Contract parhaol. Oriau gwaith i’w trafod (dim gweithio gyda’r nos/yn ystod penwythnosau)

£26,000 - £28,000 yn ddibynnol ar brofiad

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

Yn ychwanegol:

- Cefnogaeth gyda datblygiad proffesiynol parhaus

- Y cyfle i gyfrannu at dîm gweithgar a chyfeillgar

- Y cyfle i wneud cyfraniad gwerthfawr gyda’r weledigaeth o fodloni nodau busnes y cwmni

- Cael ymwneud â’n sylfaen gleientiaid hynod amrywiol o bob cwr o’r byd

> O leiaf 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn (pro rata), gyda gwyliau ychwanegol rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Eisiau holi mwy?

Alun Gruffydd (Cyfarwyddwr) e-bost: alun@bla-translation.co.uk

ffôn: 01248 725730

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Bla
Apply nowApply nowShare
Welsh essential
Ready to apply for this opening?

Please let the organisation know that you found this position on this Job Board as a way to support us.

Apply nowApply now