Bedwyr ab Ion Thomas

Chemistry
University of Oxford
Graduated:
2019
About me:
Graddiais o Brifysgol Rhydychen (MChem) yn 2019 cyn dychwelyd i Gaerdydd, sef bro fy mebyd er mwyn parhau gyda fy astudiaethau. Cychwynais yn syth ar ymchwil PhD mewn Cemeg Feddyginiaethol dan ofal yr Athro Simon Ward yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwyf yn ymchwilio i mewn i, ac yn ceisio datblygu, therapïau ar gyfer clefydau prion sef clefydau niwroddirywiol, heintus ac angheuol. Mae'r ymchwil yn cael ei gynnal yn llwyr drwy gyfrwng y Gymraeg. // // I graduated from Oxford University (MChem) in 2019 before returning to my hometown of Cardiff in order to further my studies and pursue a PhD in Medicinal Chemistry. I am part of the Medicines Discovery Institute in Cardiff University, and, under the supervision of Professor Simon Ward, am developing therapies for prion diseases which are neurodegenerative, sometimes contagious, but always fatal. My research is conducted entirely through the medium of Welsh.
Skills:

Cemeg Synthetig // Synthetic Chemistry Cemeg Feddyginiaethol // Medicinal Chemistry Cemeg Organig // Organic Chemistry

Work experience:

Open to opportunities

Get in touch

Email me