Gwenlli Thomas

Sociology
Bangor University
Graduation Year:
2019
About me:
Graduated from Bangor University in 2019 with a First Class degree in Welsh and Sociology (Joint Honours). Currently studying for an MRes degree from Bangor University School of Health Sciences. Graddiais o Brifysgol Bangor yn 2019 gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Cymraeg a Chymdeithaseg (Cyd-anrhydedd). Ar hyn o bryd rwy'n astudio ar gyfer gradd MRes o Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor.
Skills:

Qualitative Research, Community Engagement, Customer Service, Office Administration, Translation. Ymchwil Ansoddol, Ymgysylltu â Chymunedau, Gwasanaeth Cwsmer, Gweinyddu Swyddfa, Cyfieithu.

Work experience:

Spent a year and a half working as an administrator for various teams within Grŵp Cynefin, a Charitable Housing Association. Wedi treulio blwyddyn a hanner yn gweithio fel gweinyddwr i wahanol dimau o fewn Cymdeithas Dai Elusennol Grŵp Cynefin.

Open to opportunities

Get in touch

Email me