Tomos Tomos Hughes

BSc (Hons) Sports & Exercise Science
Liverpool John Moores University
Graduation Year:
About me:
Dyn ifanc Cymraeg wedi ei eni a'i fagu yng nghefn gwlad Pen Llyn. Roedd chwaraeon a cadw'n ffit o fy nghwmpas wrth dyfu fyny, ac roedd gennyf ddiddordeb o fyw mewn dinas, felly fe benderfynnais fynd i Lerpwl i astudio am dair mlynedd ble gefais y cyfle i ddatblygu a mabwysiadu sgiliau allweddol mewn bywyd. A Welsh man born and brought up in the countryside. Grew up surrounded by sports, and was interested to see what living in a city would be like so studied at Liverpool for 3 years where I grew as a person as well as learning and nurturing key life skills.
Skills:

Cyfarthrebu/Communication, Arweinyddiaeth/Leadership, Amynedd/Patience, Gwneud Penderfyniadau Allweddol/Critical Thinking

Work experience:

Cynorthwyydd dysgu mewn ysgol gynradd / Primary school Teaching Assistant Goruchwylio arholiadau mewn ysgol uwchradd / Exam Invigilating

Open to opportunities

Get in touch

Email me