'Find Your Future in Wales' event series / Cyfres digwyddiadau 'Darganfod Eich Dyfodol yng Nghymru'

Darogan

Over February and March we are running eight networking events in different parts of England for students and graduates to learn more about career opportunities in Wales.

These events wiill provide a great opportunity to meet with employers in Wales directly and network with peers over food and drinks. Best of all, these events are free to attend since they are fully-funded through the ARFOR Challenge fund.

We will be visiting London, Bath, Birmingham, Manchester, Harper Adams, Chester, Bristol and Liverpool and the events are open to anyone who want to know more about careers in Wales. We will be bringing employers along with us that have bases in Carmarthenshire, Ceredigion, Gwynedd and Anglesey.

Visit our events page to find our more and sign up for an event near you!

Over February and March we are running eight networking events in different parts of England for students and graduates to learn more about career opportunities in Wales.

These events wiill provide a great opportunity to meet with employers in Wales directly and network with peers over food and drinks. Best of all, these events are free to attend since they are fully-funded through the ARFOR Challenge fund.

We will be visiting London, Bath, Birmingham, Manchester, Harper Adams, Chester, Bristol and Liverpool and the events are open to anyone who want to know more about careers in Wales. We will be bringing employers along with us that have bases in Carmarthenshire, Ceredigion, Gwynedd and Anglesey.

Visit our events page to find our more and sign up for an event near you!

Dros Chwefror a Mawrth  rydym  yn  cynnal  wyth  digwyddiad  rhwydweithio  mewn  gwahanol  rannau  o  Loegr  er  mwyn  i  fyfyrwyr  a  graddedigion  ddysgu  mwy  am  gyfleoedd  gyrfa yng Nghymru. Bydd y digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i gwrdd â chyflogwyr yng Nghymru yn uniongyrchol a rhwydweithio â chyfoedion dros fwyd a diod. Gorau oll, mae'r digwyddiadau hyn yn rhad ac am ddim i'w mynychu gan eu bod yn cael eu hariannu'n llawn trwy gronfa Her ARFOR.

Byddwn yn ymweld â Llundain, Caerfaddon, Birmingham, Manceinion, Harper Adams, Caer, Bryste a Lerpwl ac mae’r digwyddiadau yn agored i unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am yrfaoedd yng Nghymru. Byddwn yn dod â chyflogwyr gyda ni sydd â chanolfannau yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn.

Ewch i'n tudalen digwyddiadau i ddarganfod mwy a chofrestru ar gyfer digwyddiad yn eich ardal chi!